Background-position fix

Ve skutečnosti tohle není blog ale veřejné poznámky.