[OSX] Drupal 8 a Drush

Ve skutečnosti tohle není blog ale veřejné poznámky.

Drush je fajnová věc pro správu webu. Jedním příkazem v terminálu můžeš aktualizovat jádro drupalu nebo instalovat a aktivovat modul. Jak je to s nasazením na serveru nevim, používám ho pouze lokálně.

Já Drush instaloval pomocí Composeru. Pokud ho nemáš, globálně ho nainstaluješ příkazy
$ sudo curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php
$ mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Dál je třeba přidat cestu ke Composer do .bash_profile
export PATH="$HOME/.composer/vendor/bin:$PATH"
a znovunačíst soubor .bash_profile aby začal fungovat příkaz composer:
$ source ~/.bash_profile

Composer nainstalován, jdeme konečně nainstalovat Drush. K dnešnímu dni (6.10.2015) je třeba pro fungování s drupalem 8 použít verzi Drush 8. Stačí k tomu příkaz
$ composer global require drush/drush:dev-master
(musel jsem použít sudo, ty třeba ne)

Hotovo. V ideálním případě stačí v terminálu přejít do složky s drupalem a začít používat drush. Základní příkaz je
drush status
Ten ti poskytne přehled o tvojí instalaci drupalu.
Víc základních příkazů najdeš třeba na https://www.digitalocean.com/community/tutorials/a-beginner-s-guide-to-d...

Pro uživatele MAMP, XAMPP a podobných balíků:
Setkal jsem se s problémem kdy mi drush vracel chybu při pokusu o aktualizaci jádra drupalu:
The drush command 'pm' could not be found. Run `drush cache-clear
drush` to clear the commandfile cache if you have installed new
extensions.

Řešením bylo přidání řádky do drupalovskýho settings.php :
'unix_socket' => '/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock',

Tagy: